مجتمع تجاری

مجتمع تجاری

اسکرول کنید

مجتمع تجاری

این مجموعه در سه طبقه با ورودی مجزا از بخش مسکونی با متراژهای متفاوت جمعا به تعدا 486 واحد به شرح زیر آماده تحویل می باشد :

طبقه همکف : کل طبقه همکف ، 6074 مترمربع است . 1725 متر آن در قسمت برندها و 890 متر که شامل 19 واحد فست فود با فضای مشاعی 5450 مترمربع تراس جهت پذیرایی واستراحت مشتریان محترم آماده تحویل می باشد.

متراژ کل طبقه اول 6720 مترمربع که 1764 متر آن در قسمت برندها می باشد.

متراژ طبقه دوم 4114 مترمربع می باشد. 2120 مترمربع برای هایپر در نظرگرفته شده است.

مساحت مشاعات بخش تجاری همکف 3188 متر، اول 2972 متر و دوم 3378 متر جمعاً 9538 مترمربع.